Przemysław Suliga „Kadrowanie Rzeczywistości w Artificial Life”

23 kwietnia 2018

Przemysław Suliga

Absolwent artystycznych studiów magisterskich – Instytut Sztuk Pięknych – Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. 2009r. Stopień doktorski w dziedzinie Sztuki Piękne – Instytut Sztuk Pięknych – Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. 2015r. Artysta Intermedialny. Jego twórczość oparta jest na podstawach języka geometrii. Współpracuje ze środowiskiem artystycznym skupionym wokół nurtu Geometrii Dyskursywnej. Swoje prace prezentuje w kraju i za granicą. 

„Moja sztuka oparta jest na koncepcji Artificial Life czyli kierunku badań skupionego na poznaniu istoty życia. Prace powstają za pomocą generatorów funkcji życia czyli systemów informatyczno – biotechnologicznych. Systemy te odtwarzają realistyczne zbiorowe zachowania różnych organizmów. Koncepcja Artificial Life wyznacza mi obszar do badań nad strukturą dzieła sztuki opartej na stadnym życiu zwierząt. Moja twórczość wiąże się z posthumanistyką i szerokim pojęciem sztucznej inteligencji. Prace mają wymiar sztuki konkretu z mocnym charakterystycznym akcentem dla nurtu Geometrii Dyskursywnej.”