TOMASZ GOS – malarstwo

16 lipca 2018

Monochromatyczne obrazy Tomasza Gosa przypominają o tym, że malarstwo jest przede wszystkim ciszą. Każdy obraz przemawia językiem kształtów i barw w sposób bezgłośny. Podkreślenie tej specyfiki twórczości plastycznej sprzyja kontemplacji. Tworzy nastrój refleksji i skłania odbiorcę do bardzo osobistego odbioru malarstwa gdańskiego artysty. Cisza jest również istotnym elementem muzyki. Bez ciszy muzyka nie istniałaby. Wyłaniające się z bieli kształty w obrazach Tomasza Gosa nasuwają skojarzenia z dźwiękami i akordami jakie mają za chwilę wyłonić się z ciszy. Czasami wśród tych kształtów można dostrzec rytm. Na innych obrazach jest to jedynie faktura – czasami delikatna i zmysłowa a innym razem wyraźnie odcinająca się od płaszczyzny obrazu. Pomimo bardzo oszczędnych środków, obrazy Tomasza Gosa zaskakują różnorodnością form i skojarzeń. Można w tej twórczości dostrzec grę przypadku ze świadomym porządkiem. Przypadek w tych obrazach odgrywa bardzo istotną rolę i nasuwa skojarzenia z aleatoryzmem – techniką komponowania muzyki opartą właśnie o przypadek.

Osobnym nurtem w twórczości Tomasza Gosa są obrazy tworzone z gazet, kartonów, ubrań i przedmiotów codziennego użytku. Pokryte klejem i farbą przypominają płaskorzeźby. Tworzą świat malarski, nawiązujący do form natury i jej struktur.

Oba nurty zwracają uwagę na duchowy wymiar ludzkiej egzystencji.

Podczas wernisażu czeka na gości muzyczna niespodzianka !